Formidlingsmøde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, d. 6. oktober 2016. Professor Reiner Rugulies, NFA, giver en oversigt over projektet ‘Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper’.