Nogle timers samvær, hvor vi vil lade Per Fink og Co. og udenlandske gæster vide, at vi stadig er her og ikke bryder os om, at han ændrer fysiske sygdomme til psykiatriske diagnoser, og at dette overgreb bør standses øjeblikkeligt.

Lad os være synlige på Per Fink`s fødselsdag, og lade ham vide, at ikke alle synes om hans omkodninger af sygdomme.

Efterhånden er der mange mennesker, som gør oprør mod denne konvertering af diagnoser og det er både Advokater, Psykiatere, Læger, Psykologer og Patienter m.fl.

Se høringen om funktionelle lidelser:

Læs historien om Karina Hansen, som i 2013 blev tvangsfjernet fra sine forældres hjem i Holstebro og tvangsindlagt på Hammel
Neurocenter. Karina var dengang 24 år og hun lider af sygdommen ME (neurologisk lidelse). Forældrene har ikke set hende siden feb. 2013

— de nægtes adgang til hendes sygeleje.

Flere links på/More links at

Venlig hilsen og på vegne af:

Facebook gruppen: Menneskesynet bag Term modellen og lægekonsulenternes arbejde