Jan Dyberg kommenterer forslaget fra Arkitema pr 23. marts til indretning af kontorer m.m. i Niv 00.