Eskild Klausen Fredslund fra KORA fokuserer på de økonomiske implikationer ved KORAs temamøde om helbredstjek