Funktionelle lidelser er en gruppe af sygdomme, hvor man har fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Den præcise årsag kendes ikke, men man kan forstå det som en sygdom, hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer normalt.
Hvorfor får nogle mennesker en funktionel lidelse, mens andre synes at komme lettere igennem f.eks. enorme stressbelastninger? professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d., Per Fink fortæller i dette youtube kapitel om at være mere eller mindre sårbar over for funktionelle lidelser.