se mere på www.gympoint.dk

Konceptet
GymPoint ApS er en oase fyldt med spændende redskaber, der er bygget med materialer og med en konstruktion, der kan klare al slags vejr. Vores koncept er særdelse velegnet til placering i det offentlige rum, hvor mennesker bevæger sig. Det være sig parker, langshavnefronter, skoler, institutioner, boligområder, langs strande mv. dvs. at kun fantasien sætter grænser for placeringen.

Æstetik
Udover den funktionelle del af etableringen af GymPoint kan denne form for byrumsidræt fungere som skulpturelle oaser i byrummet.

Kropskultur
Undersøgelser viser, at befolkningen i stigende grad efterspørger oplevelsesrum som parker, gader og fællesarealer, der indbyder til aktivitet med fokus på sundhed og oplevelse. Byrumsidræt i form af GymPoint giver byer og steder mulighed for at imødekomme denne nye bølge af kropskultur.

Levende byrum
GymPoint er med til at skabe et levende byrum og øger fokus på sundhed.
Byrumsidræt i form af GymPoint er et nyt og godt alternativ når der skal skabes nye byrum, der bevæger sig på tværs af det traditionelle. Ved at anlægge et GymPoint skabes der et idrætsrum i det eksisterende bymiljø. Hermed integreres og forenes sundhed med hverdagsliv og byliv.

Sundhed med udsigt
Konceptet giver alle borgere mulighed for at dyrke motion i det fri. Godt for velværet, D vitaminindtag og for humøret.
Omgivelsernes betydning for at fremme fysisk aktivitet:
GymPoint konceptet tager udgangspunkt i undersøgelser, der viser at man ved at skabe de rigtige rammer i det offentlige rum kan forøge interessen for motion og socialt samvær.
For eksempel viser undersøgelser, at der er 43 procent større chance for 30 minutters daglig aktivitet, hvis man har adgang til spændende og forskellige omgivelser.
Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 30 minutters fysisk
aktivitet dagligt for voksne og 60 minutter for børn.

Se mere på www.gympoint.dk