Ældre sagen har fået en henvendelse fra en datter til to forældre på 87 og 88 år.

Hun fortæller: Min far er dement, og mor kan ikke længere klare ham i deres hjem. Han har nu fået en plejehjemsplads.

Men hvordan og hvornår skal vi fortælle ham, at han skal flytte? Skal det være dagen før eller tidligere? Og skal vi i det hele taget fortælle ham det?

Min mor og jeg frygter, at han bliver vred. For det bliver han ofte pga. demensen. Hvad hvis han nej til at flytte? Hans svigersøn – min mand – er værge.
Hvordan takler vi det bedst?

FLYTNING UDEN SAMTYKKE ER ET INDGREB I DEN PERSONLIGE FRIHED.
Læs i “Værd at vide” om værgemål:

PÅRØRENDE TIL MENNESKER MED DEMENS KAN FÅ STØTTE OG VEJLEDNING.
Læs om aktiviteter og aflastning til demente og deres pårørende:

DU KAN HJÆLPE DIT FAMILIEMEDLEM TIL EN GOD START PÅ PLEJEHJEMMET.
Få tips til den gode indflytning og trivsel på plejehjemmet: