(Sendt d. 7. april 2015 på DR1) Klaus Kjellerups blog:

Tak for din modighed Klaus Kjellerup. Det er rigtigt at vi ikke kan bevise at vi i stigende grad lever i et medicinal-fascistisk samfund, men der er så mange indicier på at vi gør, at det næsten burde være nok i sig selv. 🙂
Desuden er hele interviewet – ovenstående indslag kun er et brudstykke af – en dybsindig og velovervejet kritik af samfundet og den konstante irettesættelse og indoktrinering der affødes af den. Se hele interviewet her:

• Corporate crime in the pharmaceutical industry is common, serious and repetitive
• Rockefeller Medicine
• The Flexner Report
• Death by Medicine
• Medicinalindustrien har fast plads i det udvalg, der rådgiver Sundhedsstyrelsen om vaccinationer af bl.a. børn.
• Patientorganisationer er i lommen på medicinalindustrien
• Medicinalindustriens jagt på fremtidige milliardindtægter styrer den kliniske forskning på de danske hospitaler i en sådan grad, at danske kræftlæger nu advarer mod udviklingen.
• Det er et samfundsproblem, at så godt som alle medicinalvirksomheder tænker på omsætning frem for noget andet.
• Læger i en lang række udvalg nedsat af Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen har samtidig interesser i medicinalindustrien.
• Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte læger
• Lille land — stor medicinalindustri
• Danmark er et godt sted for medicinalindustrien. – Grænsen mellem erhvervspolitik og sundhedspolitik er hårfin.
• Er din læge i lommen på medicinalindustrien?
• Sponsorforskning får 30 gange flere penge end den frie kliniske forskning
• Praktiserende læger: Stærke kræfter vil udvide medicinforbrug
• Flere raske bliver til patienter
• Voldsom stigning i medicinforbruget
• Medicinforbrug bliver grundlagt i teenage-årene
• 9 of 10 top drugmakers spend more on marketing than research
• Statsrevisorer: Misbrug af forskningsmidler har været alle vegne
• Læge til patient: »Det skal du ikke bryde dit kønne lille hoved med«
• Læger lytter for lidt til patienter og pårørende
• Relationen mellem læge og patient er sygdomsramt
• Eksperter: Helbredstjek vil sende flere raske på medicin
• Hækkerup afviser eksperters kritik af sundhedstjek
“Selv om forskningen siger det modsatte, fastholder sundhedsministeren, at regeringens helbredstjek får folk til at leve længere.”
• Health screening: top doctors attack ‘scare tactics’ by private companies
• Kræftdirektør i dobbeltrolle
• Kræftens Bekæmpelse er mediernes kæledægge
– Anerkendt kræftforskning sammen med særinteresser
– Store budgetter til kommunikation giver en skæv debat
• Vaccinefortalere indtager dobbeltroller i medicinalindustrien
• Troværdig kræftforskning
“Ifølge Peter Kemp skyldes de beskedne økonomiske bevillinger til den alternative kræftforskning en stor modvilje fra Kræftens Bekæmpelse.
• Kræft – en folkesygdom?
“Industrien hjælper med forskning og efteruddannelse, men det har en pris. Den samme pris betales, når private foreninger som Kræftens Bekæmpelse skal støtte størstedelen af den “offentlige” danske kræftforskning…”
• Københavns Universitet skal beskytte Novos omdømme