Her er en vigtig undervisning, der afslører, hvor langt væk kirkerne er kommet fra det kald, Jesus gav os.
Bibelen gør det klart, at Jesus både betalte prisen for vores sygdom og vores synd. Derfor kaldte han sine disciple til både at prædike evangeliet og helbrede de syge. Vi, som er disciple af Jesus i dag, skal derfor også gøre det samme. Dette vil blive tydeligt for dig i denne undervisning om helbredelse.