Denne videoen handler om Lukas 10:9 “Helbred og fortell!”