Først trykker du på “Opret Opgave” i nederste venstre hjørne. Du skriver opgavens navn, i det her tilfælde skal kattebakken tømmes, opgavens beløb og dernæst angiver du hvilket barn der skal have opgaven. Her kan du vælge et eller flere børn til samme opgave samt du kan vælge Først Til Mølle. Så vælger du en specifik dato for udførelsen eller vælger “Ubestemt tidspunkt” og herefter vælger du om opgaven skal gentages og i så fald om den skal gentages hver dag, på ugentlig basis, hver anden uge eller måske på månedlig basis. Så kan du vælge om du vil have opgaven udført på specifikke ugedage, fx. mandag, onsdag og lørdag. Du har også mulighed for at tilføje et billede til opgaven, i det her tilfælde en kattebakke. Slutteligt har du mulighed for at tilføje en note til opgaven, hvis du finder det nødvendigt. Til sidst trykker du Opret og så står opgaven på Johans opgaveoversigt.