Hundredevis af seniorer er i gang med styrketræning og proteiner som led i et forskningsprojekt, der skal finde frem til konkrete gode råd til, hvordan ældre ved hjælp af træning og protein kan modvirke det tab af muskelmasse og muskelstyrke, som ellers normalt følger med alderen.
Følg de ældre gennem træningen, hør seniorforsker Lars Holm fortælle om projektet og vær med, når forskerne tager muskelprøver på en forsøgperson for at finde ud af, hvad der præcist sker i musklerne, når de får protein.
CALM projektet (Counter-acting Age related Loss of Muscle Mass)
løber over 18 måneder og gennemføres i et samarbejde mellem en række forskellige fakulteter på Københavns Universitet, nemlig: Humaniora, sundhedsvidenskab, mikrobiologi og sensorik på naturvidenskab.Den sundhedsvidenskabelige del af projektet har til huse på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Projektet kombinerer viden og metoder fra både kliniske forsøg, etnologiske hverdagslivsstudier, mikrobiologi, sensorik, sociologi og historie med et innovationsprojekt, der munder ud i anbefalinger, livsstilskoncepter og produktudvikling.
Ca. 250 ældre skal være medi projektet, som består af 12 måneders træning m.v. efterfulgt af en opfølgning efter yderligere 6 måneder. I CALM projektet er der udover træning også fokus på de ældres indtag af protein. De ældre er delt op i fem grupper, der alle får et dagligt supplement til kosten. En gruppe får protein af høj kvalitet, en anden gruppe får en protein af en dårligere kvalitet og den sidste gruppe får samme mængde ekstra energi som de to øvrige, men i form af kulhydrater. Hertil kommer to træningsgrupper, som også får et dagligt supplement med højkvalitets-protein. Læs mere om projektet her:
Videoproduktion: Søren Høgh Hansen