Så er Samsung Galaxy S5 og Call me tilbage med de friske Call me fyre, der denne gang tester en ny lækker feature nemlig kalorietælleren i Galaxy S5. Fitness og sundhed er jo meget oppe i tiden og derfor har Samsung lagt en kalorietæller i deres Samsung Gear Fit wearable. Du kan se de andre videoer for flere Samsung Galaxy Tips og tricks, men se først denne, der demonstrerer Gear Fit. Drengene er lidt i krise, da de kun har en Gear Fit og de er to, der gerne vil prøve kalorietælleren i det smarte armbåndsur. Se flere videoer her!

Se hvad drengene finder på for at testen kalorietælleren til det yderste. Med wearables som Gear 2 og Gear Fit samt Samsungs Heart Rate Monitor feature kan du yderligere optimere din træning og holde styr på dine fremskridt, når du træner. Gear Fit er en forlængelse af din smartphone med en 1,84″ buet touchskærm, udskiftelige armbånd og notifikationsfunktion for meddelelser, indkommende samtaler og e-mails. Gear Fits helt store force er dog en indbygget Fitness Manager, som omfatter coaching i realtid og pulsmåler. Så du kan få mest muligt ud af din træning. Se flere Galaxy S5 tips og tricks til Gear Fit her!

Hvis du tager din sundhed alvorligt og allerede har en Samsung Galaxy telefon, er der ingen grund til ikke at bruge de forskellige sundheds apps eller prøve den nye kalorietæller feature. Ud over kalorietæller i Gear Fit får du også en skridttæller, der nøjagtigt måler den afstand du har bevæget dig via Samsung Galaxy S5 gps, de to devices linkes sammen og måler perfekt, det er da en nice feature. Se Galaxy S5 kamera test her!

Call me har netop øget antallet af abonnementer så med en Call me Samsung Galaxy S5 kan du altid finde det mest optimale mobilabonnement til din Galaxy telefon. Samsung giver dig apps som kalorietæller og skridttæller og andre lækre features. Samsung og Call me er et stærkt team, når det gælder om at finde tips og tricks til at leve smartere med sine devices. Tjek evt Call mes seneste tilbud på smarte telefoner her.

The Samsung Galaxy S5 and call me are back with the cool Call me guys, this time they are testing a new nice feature for the calorie counter in Galaxy S5. Fitness and health are of course very happening and therefore Samsung has a calorie counter in their Samsung Gear Fit wearable. You can see the other videos for more Samsung Galaxy Tips and tricks but see only this that demonstrates Gear Fit. The boys are in a bit of a crisis because they only have one gear Fit and the two who would like to try the calorie counter in the trendy wristwatch. Watch more S5 videos here!

See what the boys find in order to test the calorie counter to the extreme. With wearables as Gear 2 and Gear Fit and Samsung’s Heart Rate Monitor feature, you can further optimize your workouts and track your progress when you exercise. Gear Fit is an extension of your smartphone with a 1.84 “curved touch screen, interchangeable bracelets and notification for messages, incoming calls and e-mails. Gear Fits greatest strength, however, is a built-in Fitness Manager, which includes coaching in real time and heart rate monitor. So you can get the most out of your workout. more Galaxy S5 tips and tricks Gear Fit here!
universe

If you take your health seriously and already has a Samsung Galaxy phone, there’s no reason not to use the various health apps or try the new calorie counter feature. In addition to calorie counts in Gear Fit you also get a pedometer that accurately measure the distance you have moved through Samsung Galaxy S5 GPS, the two devices are linked together and measure distance perfectly, it’s a nice feature. You can watch the Galaxy s5 Camera test here.

Call me have just increased the number of subscriptions as a Call me Samsung Galaxy S5 you can always find the optimal cellular service to your Galaxy phone. Samsung gives you apps like calorie counter and pedometer and other great features. Samsung and Call me is a strong team when it comes to finding tips and tricks for living smarter with your devices. Check all of Call mes latest deals on smart phones here.