Kimmo Jensen, Professor, overlæge, dr.med. Aarhus Universitetshospital Risskov
Dyremodeller er meget brugbare indenfor psykiatrisk forskning, idet mange aspekter hos menneskelige sygdomme kan efterlignes i dyr. For eksempel har man undersøgt en depressionslignende tilstand hos rotter, der udløses af mild, kontinuerlig stress. Disse dyr udviser glædesløshed og koncentrationsproblemer, som kan forbedres med antidepressiv medicin. Forelæsningen argumenter for at man derigennem har fundet en funktionel defekt i hjernen hos deprimerede rotter der er værd at undersøge i flere detaljer i fremtiden.